Từ 25.0 USD - 30.0 USD/m2

Chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu về văn phòng cho thuê tại TP.HCM